Cuma , Ekim 22 2021

C

Cacus.
Vulcanus’un oğlu, ağzı ateş saçan üç başlı dev. Aventinus tepesinin bir mağarasında oturup komşu bölgeleri yağma ediyormuş. Herakles Geyoneus’u öldürüp sığırlarına el koyduktan sonra İtalya’ya gelince, Tiber nehrinin kıyısında uzanmış, kestiriyormuş. Yiğit uyurken, Cacus gelmiş, birkaç hayvanını aşırmış, iz bırakmamak için de sığırları kuyruklarından çekerek geri geri götürmüş. Herakles uyanınca işin farkına varmış. Mağaradaki hayvanların böğürmesinden, ya da başka bir anlatıma göre, kız kardeşinin Cacus’u ele vermesinden, Herakles mağaraya girmiş ve ateş alev saçan Cacus’u boğazlamış.

Camilla.
Vergilius’un Aeneis destanında anlatılan Camilla efsanesi İtalya’nın halk masallarından esinlenmiş olsa gerek. Camilla Volsk’lar kralı Metabus’un kızıymış. Düşmanlarınca tahtından kovulan Metabus bebek yaşta olan kızını alarak kaçıyormuş ki, Latium’da küçük bir ırmağın kenarına gelmişler. Düşman da arkalarında ha yetişti ha yetişecek. Metabus çocuğu kalın kargısının ucuna bağlayıp karşı kıyıya atmayı düşündü, ama Diana’ya yakararak, bu işi başarırsa kızını ona adamaya söz verdi. Camilla’yı attıktan sonra kendi de yüzerek geçmiş ırmağı. İkisi de kurtulmuşlar. Kırlarda büyüyen Camilla güçlü kuvvetli bir genç kız olup Yunan Amazon’ları gibi avcı ve savaşçı olarak yetişmiş ve Aeneas’a karşı kahramanca savaştıktan sonra öldürülmüş.

Carna.
Roma’nın kurulduğu kırsal bölgede yaşayan bir nympha. Roma’lılar Augustus çağına kadar Carna’ya kutsal bir ormanda tapınırlardı. Efsanesi şöyledir: Kız oğlan kız olan Carna, gününü avlanmakla geçirir, yanına erkek yaklaştırmazmış. Bir gönüllü çıktı mı, onu peşinden ormana sürükler, yolunu şaşırtırmış. Bir gün iki yüzlü tanrı İanus takılmış peşine ve saklandığı kayanın arkasında onu yakalayarak bozmuş kızlığını. Karşılık olarak da tanrısal bir güç vermiş ona: Evlerden her türlü uğursuzluğu defeder, özellikle yeni doğmuş bebekleri beşikte kanlarını emen kuşlardan korurmuş.

Ceres.
Yunan bereket tanrıçası Demeter’in Latince karşılığı. “Topraktan bitmek” anlamına gelen bir kökten türemiş olan Ceres adı Latin’lerin de bu çeşit bir tanrısal varlığa çok eskiden beri tapındıklarını gösteriyorsa da, Yunanistan’dan gelme tanrıça onun izlerini silmiştir. Efsaneye göre, Etrüsk’ler yeni kurulmuş olan Roma cumhuriyetine saldırınca, şehirde kıtlık baş göstermiş, Roma’lılar da Sibylla kitaplarına danışınca, Demeter ve Dionysos kültünün Roma’ya alınması gerektiğini öğrenmişler. İ.Ö. 496 yılında bu iş olmuş ve Ceres tapınağı Aventinus tepesine kurulmuş (Demeter).

 

Cupido.
Yunan aşk tanrısı Eros’un Latince karşılığı. Adı, arzu anlamına gelir (Eros).

Hakkında kutsalsozluk

Şuna da bir bak

B

Babys. Tanrı Apollon’la flüt yarışmasına girişen satyr Marsyas’ın kardeşi. Babys de kaval çalarmış, ama onun …

online alışveriş 

Web Tasarım  

Web Tabanlı Yazılım

Web Tabanlı Program

E-Ticaret sitesi fiyatları  

E-Ticaret sitesi  

sanal ofis  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

Sanal ofis  

Hazır ofis ankara  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Yasal adres ankara  

Sanal Ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Ankara sanal ofis  

Sanal ofis  

Sekreterlik hizmeti  

Sanal ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

sanal ofis sanal ofis

sanal ofis ankara  

sanal ofis  

hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

raf sistemleri  

sanal ofis   hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

sanal ofis sanal ofis