Cuma , Ekim 22 2021
Ana sayfa / Mitoloji / Mitoslar

Mitoslar

ZEUS

     Zeus gökyüzünün tanrısı, kanun ve düzenin yaratıcısı, tüm tanrıların babası, kader ve kederin sahibi ve tüm krallığın tek ve yegâne kralı olarak mitoloji tarihinde yerini almıştır. O dayanıklı bir figür olmasının yanı sıra koyu sakalı ile ürpertici bir karakter olarak tasvir edilirdi.  Sembolleri, yıldırım,  boğa ve kartaldı.     …

Devamı

POSEIDON

          Olimpos’un deniz tanrısı aynı zaman da depremlerden, sellerden, kuraklıktan ve atlardan sorumlu tanrı olarak bilinir. Elinde Trident adı verilen  üç uçlu mızrağı ve kara sakalı ile tasvir edilir. Zeus gibi Kronos ve Rheia’nın çocuklarından biridir.      Doğduğu zaman babası Kronos tarafından yutulduğu ama daha …

Devamı

YUNAN MİTOLOJİSİNDE İNSANIN YARADILIŞI

           Antik zamanlarda farklı insan ırklarının yaratılmasıyla ilgili birçok mit ve efsane vardır. Yunan mitolojisinde, tanrılar tarafından yaratılan her insan ırkının bir önceki üründen nasıl daha az gelişmiş olduğu dikkatimizi çekmektedir. Bunun sadece bir yaratılış öyküsünden başka bir şey olmadığını düşünmekle beraber, Bu efsanenin dünyamızı nasıl …

Devamı

ANTİK MİTOLOJİDE EJDERHALAR VE EJDER KRALLARI

     Dünyadaki hemen hemen her antik kültürde ejderha ile ilgili farklı hikayeler ile karşılaşırız. Ejderhalar, atalarımızın inançlarında, iyi ve kötünün tasvirinde önemli bir rol oynadı ve bu canlılar çeşitli şekillerde ve farklı özellikleri ile tasvir edildi. Ejderhalar Doğu ve Batı ejderhaları olmak üzere iki gruba ayırabiliriz ve iyi ve …

Devamı

Orpheus’un Yeraltı Dünyasına İnişi

     Orpheus efsanesi ölüleri yaşayan dünyaya getirme girişimidir. Ölüm ve kaçınılmaz gelişi her zaman  insanlar üzerinde korkuya yol açtı, ancak çağlar boyunca insanlar bu olumsuz hissi başarıyla azaltmayı başardılar. Orpheus, Thracian nehri tanrısı Oiagros ve Muse Calliope’un oğluydu. Olympus Dağı’ndan çok uzak olmayan bir mağarada dünyaya geldi. Eski Yunan …

Devamı

HADES

     Yeraltındaki ölüler ülkesinin güçlü tanrısı Hades ,aynı zaman da  Aidoneus ve Plüton (zengin) adlarıyla da anılır. “Görünmez” anlamına gelen Hades’in adı kendi adı dışında egemen olduğu ölüler ülkesini de temsil ederdi. Hades’in tanrısal en önemli kıyafetlerinden biri kendisini görünmez kılan başlığıdır. Kuzey mitolojilerinde anılan ve Alman hikayelerinde geçen …

Devamı

MA’AT – DOĞRULUK VE ADALET TANRIÇASI

     Ma’at’ı daha iyi anlamak için onu tanrıça olarak değil de bir fikir olarak düşünmemiz gerekir. Antik Mısır da evren,  denge, ve kutsal düzeni temsil eden tüm kavramların merkezinde yer alıyordu. Ma’at adı genellikle “düz olan” veya “hakikat” olarak tercüme edilmekle birlikte “düzen”, “denge” ve “adalet” anlamına gelmektedir. Böylece …

Devamı

HORUS – GÖK TANRISI

     Horus adı Yunanca’dır. Antik Mısır’da “uzak” ya da “üstteki” (“saat” veya “üst” anlamına gelen “önseğinden”) tercüme edilen “Heru” (bazen Hor veya Har) olarak biliniyordu. Savaş ve gökyüzü tanrısı olarak bilinen horus Hathor il evlenmişti ancak yakın zamanda Set’in düşmanı, Ra’nın oğlu olarak anılacaktı. Çünkü Ra’dan sonra 3. Firavun …

Devamı

THOTH – BİLGELİK TANRISI

     Thoth Mısır yazmalarında bilgeliği, büyüyü ve ayı temsil eden tanrıdır. Mısır mitolojindeki en öenmli tanrılardan biridir, Set’in alnında bulunan Horus’un tohumundan kendini yaratmıştır. Düzeni ve kaosu sırasıyla temsil eden bu iki tanrıdan yaratılmış olması yüzünden, aynı zamanda dengeden sorumluydu ve denge tanrısı olarakta kabul edildi. Ma’at (tanrısal denge) …

Devamı

SETH – KÖTÜLÜK TANRISI

     Heliopolis Ennead’ın bir parçası olarak Nut ve Geb’in oğlu ve Osiris’in, yaşlı Horus, İsis ve Nephthy kardeşidir. Tutulmalar,  yıkıcı fırtınalar ve depremler gibi garip ve korkutucu olaylarla ilişkili felaket tanrısıydı. Ayrıca çölü ve uzantısıyla çölün ötesinde yabancı toprakları temsil etti. Onun kabartmalarında “kargaşa”, “karışıklık”, “hastalık”, “fırtına” ve “öfke” …

Devamı

online alışveriş 

Web Tasarım  

Web Tabanlı Yazılım

Web Tabanlı Program

E-Ticaret sitesi fiyatları  

E-Ticaret sitesi  

sanal ofis  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

Sanal ofis  

Hazır ofis ankara  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Yasal adres ankara  

Sanal Ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Ankara sanal ofis  

Sanal ofis  

Sekreterlik hizmeti  

Sanal ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

sanal ofis sanal ofis

sanal ofis ankara  

sanal ofis  

hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

raf sistemleri  

sanal ofis   hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

sanal ofis sanal ofis