Cuma , Ekim 22 2021
Ana sayfa / Mitoloji / Mitoslar / Mısır mitosları

Mısır mitosları

MA’AT – DOĞRULUK VE ADALET TANRIÇASI

     Ma’at’ı daha iyi anlamak için onu tanrıça olarak değil de bir fikir olarak düşünmemiz gerekir. Antik Mısır da evren,  denge, ve kutsal düzeni temsil eden tüm kavramların merkezinde yer alıyordu. Ma’at adı genellikle “düz olan” veya “hakikat” olarak tercüme edilmekle birlikte “düzen”, “denge” ve “adalet” anlamına gelmektedir. Böylece …

Devamı

HORUS – GÖK TANRISI

     Horus adı Yunanca’dır. Antik Mısır’da “uzak” ya da “üstteki” (“saat” veya “üst” anlamına gelen “önseğinden”) tercüme edilen “Heru” (bazen Hor veya Har) olarak biliniyordu. Savaş ve gökyüzü tanrısı olarak bilinen horus Hathor il evlenmişti ancak yakın zamanda Set’in düşmanı, Ra’nın oğlu olarak anılacaktı. Çünkü Ra’dan sonra 3. Firavun …

Devamı

THOTH – BİLGELİK TANRISI

     Thoth Mısır yazmalarında bilgeliği, büyüyü ve ayı temsil eden tanrıdır. Mısır mitolojindeki en öenmli tanrılardan biridir, Set’in alnında bulunan Horus’un tohumundan kendini yaratmıştır. Düzeni ve kaosu sırasıyla temsil eden bu iki tanrıdan yaratılmış olması yüzünden, aynı zamanda dengeden sorumluydu ve denge tanrısı olarakta kabul edildi. Ma’at (tanrısal denge) …

Devamı

SETH – KÖTÜLÜK TANRISI

     Heliopolis Ennead’ın bir parçası olarak Nut ve Geb’in oğlu ve Osiris’in, yaşlı Horus, İsis ve Nephthy kardeşidir. Tutulmalar,  yıkıcı fırtınalar ve depremler gibi garip ve korkutucu olaylarla ilişkili felaket tanrısıydı. Ayrıca çölü ve uzantısıyla çölün ötesinde yabancı toprakları temsil etti. Onun kabartmalarında “kargaşa”, “karışıklık”, “hastalık”, “fırtına” ve “öfke” …

Devamı

İSİS – DOĞUM VE BEREKET TANRIÇASI

     İsis yaratılışın kadın şeklidir. İsminin tam karşılığı Taht’ın Kraliçesi manasına gelir. Bu da onun ne kadar güçlü bir tanriça olduğunun başlıca kanıtıdır. Yaratılışın tek unsuru ve kadınlara bahşedilmiş olan doğurganlığın tanrıçasıdır. Bununla birlikte bereketi de temsil eder. Köpek yıldızı onun ışıltısını yansıtmaktadır. Ve sembolü Sirius cennetidir. Tasvirler de …

Devamı

OSİRİS

          Geb ve Nut tanrılarının 4 tane çacuğu olduğu bilinir. Set, Isis, Nephyts ve Osiris’tir. Ra firavunluğu döneminin sonrası yerini Osiris’e bırakması onun diğer tanrılardan daha çok öne çıkmasını ve popüler olmasını sağlamıştır. AtumHeliopolis rahipleri tarafından Ennead’ın lideri olarak kabul edilse de, Osiris yeraltı dünyasının kralı …

Devamı

MISIR’IN GÜNEŞ TANRISI RA

      Başında bir disk olan şahin kafalı insan figüründe betimlenen Ra eski tanrı Atum’la eş değer tutularak 4. Nesilde devlet tanrısı olmuştur. Firavunlar yüce Ra’nın soyundan geldiklerini ilan etmiş ve ona karşı sadakatlarını ölümünden sonra da, onun için yaptıkları tapınaklar ile göstermişlerdir.      Ra kendi firavunluk döneminden …

Devamı

KARANLIKLARIN TANRISI ANUBİS

        Kimi zaman ayakta kimi zaman da oturarak, siyah başlı bir çakal olarak tasvir edilen Anubis, karanlıkların, mezarların, mumyaların, mumyacıların koruyucu tanrısı olarak bilinir.        Anubis, eski mısırın en ikonik tanrılarından biridir.Aslen yeraltı tanrısı olmasına karşın, cenaze törenleriyle özel olarak ilişkilendirilirdi. Unas piramitlerindeki metinlerde Anubis …

Devamı

AMUN – AMON – AMMUN

           Tanrıların kralı olarak bilinen Amon gerçeği ve gizliliği temsil ederdi. Amon’a ilk başlarda sadece Orta Mısır’ın Hmun şehrinde tapılırken, 1. Amenemhet krallığı zamanında Teb şehrinde de tapılmaya başlanmış daha sonra Güneş Tanrısı Ra ile özdeşleştirilerek tüm ülkede tapılan bir firavun haline gelmiştir.       …

Devamı

NUN- NU- NAUNET

        Mısır mitolojisinde evren 8 element den oluşmuştu. Nu tanrısı da bu elementlerin yaratılış için en önemlisi olan Su olarak temsil edilmiştir. Bu yüzdendirki Mısır’da tüm tanrıların Nu’dan geldiği düşünülür. Sekiz Tanrılı mitolojideki diğer elementler Thot, Amun, Ra, Horus, Görünmezlik, Karanlık ve Sonsuzluk olarak betimlenmiştir.     …

Devamı

online alışveriş 

Web Tasarım  

Web Tabanlı Yazılım

Web Tabanlı Program

E-Ticaret sitesi fiyatları  

E-Ticaret sitesi  

sanal ofis  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

Sanal ofis  

Hazır ofis ankara  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Yasal adres ankara  

Sanal Ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Ankara sanal ofis  

Sanal ofis  

Sekreterlik hizmeti  

Sanal ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

sanal ofis sanal ofis

sanal ofis ankara  

sanal ofis  

hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

raf sistemleri  

sanal ofis   hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

sanal ofis sanal ofis