Cuma , Ekim 22 2021

HADES

     Yeraltındaki ölüler ülkesinin güçlü tanrısı Hades ,aynı zaman da  Aidoneus ve Plüton (zengin) adlarıyla da anılır. “Görünmez” anlamına gelen Hades’in adı kendi adı dışında egemen olduğu ölüler ülkesini de temsil ederdi. Hades’in tanrısal en önemli kıyafetlerinden biri kendisini görünmez kılan başlığıdır. Kuzey mitolojilerinde anılan ve Alman hikayelerinde geçen “Tarnkappe” diye bilinen bu başlığı Hades’ten başka Athena, Hermes ve Perseus’la Herakles de giymiştir.

     Hades, Kronos’la Rheia’nın çocuklarında biridir. Hesiodos doğuşunu söyle anlatır; Rheia Kronos’un yatağına girince ona çok güçlü evlatlar verdi: Hestia, Demeter, Hera ve güçlü Hades, yerin altında sesiz bie şekilde oturan ve yüreği acımak nedir bilmeyen tanrı.

     Olympos’lular, Titanları yenip egemenliği ele alınca, dünya yetkilerinin paylaşılmasında Hades yeraltını alır. (Poseidon konuşur): Dünya üçe bölündü, üçümüz de aldık payımızı, kura çekildi, köpüklü deniz düştü bana… Sisli karanlıklar ülkesi düştü Hades’in payına…

      Hades ve karısı Persephone amansız, insafsız ve acımasız yapılarından dolayı hem tanrılar tarafından hemde insanlar tarafından nefret edilmişlerdir.

     “Tanrılar sevmez o küflü puslu yerleri” der Hesiodos, Homeros da “tanrıların bile tiksindiği çirkef dolu ülke” diye tanımlar Hades’i (İl. XX, 65). Tanrı Hades ise gün ışığının sızmadığı karanlık ülkesinden hiç ayrılmaz, Olympos’lu tanrılar kuşağından olduğu halde, onların arasına karışmaz, şölenlerine katılmaz. Yalnız kendisini Paian tanrıya baktırmak üzere bir kez Olympos’a çıkmak zorunda kahr (İl. V, 395-404).

      Hades üstüne anlatılan ten önemli efsanelerden biri, Demeter’in kızı Persephone’yi kaçırmasıdır. Mevsim dönümünü, toprağa cemrenin düşmesini, kışın ölüp baharın gelmesini simgeleyen bu efsanede Hades’in rolü, âşık olduğu Persephone’yi kaçırdıktan sonra, onun yeryüzüne çıkmasını engellemek için bir nar tanesi yedirmesinden daha öteye gitmemektedir. İnanışa göre, Hades evine gelen misafirleri çok güzel ağırlardı ve onlara yemek ikram ederdi ve bu yemekten ağzına koyan bir daha oradan ayrılamazdı. Kızın kaçırılmasında payı olan Zeus Demeter’in yalvarmaları üzerine kızın altı ay yeraltında, altı ay yeryüzünde kalmasını kabul etti. Ne kadar ölülerin tanrısı olarak anılsa da her zaman içinde merhamet taşırdı.

     Ne kadar da Hades’in yanına inmek için ölü olmak gerekse de bazı kahramanlar yer altından geri dönmeyi başarmışlardı: Odysseus, Orpheus, Theseus ve Herakles. Sonradan Vergilius, Homeros’un Odysseia’sını örnek alarak, Aeneis destanında kahraman Aeneas’ın da yeraltına gidiş ve dönüşünü dile getirmiştir. (Aen. VI), (Ölüler Ülkesi).

      Hades ülkesinin en kısa tanımlanmasını Hesiodos yapar (Theog. 767 vd.):Orada yükselir yankılı konağı Güçlü Hades’le korkunç Persephone’nin. Azgın bir köpek bekler kapısını, amansız, sinsilikler ustası bir köpek, girenlere yaltaklanır kuyruğu kulaklarıyla ama gireni bir daha bırakmaz dışarı, pusuda bekleyip paramparça eder çıkmak için kapıya gelenleri. Bu köpeğin adı Kerberos’tur.

      Yeraltı dünyasının Tanrısı olarak, Hades’in öfkesinin yanı sıra inatçı doğasından da ün vardı. Persephone’u karısı yapmak konusunda çok takıntılıydı; Sonuçları umurunda değildi. Güçlü olmasına rağmen, her zaman sanki kardeşi Zeus’un gölgesinde olduğu hissine kapılırdı. Ve bu yüzden en büyük düşmanı olarak zeus’u kabul etmişti. Kendisinde evreni yönetebilecek tüm özelliklerin ve güçlerin var olduğuna inanıyordu. Ve yeraltı dünyasında yalnızlığa terk edilmekten nefret ediyor ve bu kin içinde gün geçtikçe büyüyordu.

Hakkında kutsalsozluk

Bir cevap yazın

online alışveriş 

Web Tasarım  

Web Tabanlı Yazılım

Web Tabanlı Program

E-Ticaret sitesi fiyatları  

E-Ticaret sitesi  

sanal ofis  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

Sanal ofis  

Hazır ofis ankara  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Yasal adres ankara  

Sanal Ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Ankara sanal ofis  

Sanal ofis  

Sekreterlik hizmeti  

Sanal ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

sanal ofis sanal ofis

sanal ofis ankara  

sanal ofis  

hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

raf sistemleri  

sanal ofis   hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

sanal ofis sanal ofis