Cuma , Ekim 22 2021
Ana sayfa / Mistik 5N1K / Gizemli yerler / KAYIP KRALLIK MARİ – MEZOPOTAMYA’NIN ÖNEMLİ TİCARET VE SİYASİ MERKEZİ

KAYIP KRALLIK MARİ – MEZOPOTAMYA’NIN ÖNEMLİ TİCARET VE SİYASİ MERKEZİ

      Mari tarihi oldukça belirsizdir, ancak modern Suriye’nin Fırat’ın batı kıyısında Irak sınırına yakın eski bir krallık ve önemli bir siyasi ve ticari merkez olduğu bilinmektedir. Mari, Suriye ile Mezopotamya arasındaki kuzey ticaret yolunda Akdeniz’in yakın çevresinde, kuzeydoğudaki Assur bölgesi ve güneydoğuda Babil’e yaptığı faydalı coğrafi konumu nedeniyle tarihte çok önemli bir yere sahiptir.

     Mari hakkında yaklaşık M.Ö.3.000 li yıllara dayanan bilgilerimizin başlıca kaynakları, Sümer referanslarından ve Ebla antik kenti ile Mari arasındaki ilişkileri ve aynı zamanda barışçıl olduğunu söyleyen Ebla tabletlerinden gelmektedir.

     Mari, Akkadlar ve Sümerler tarafından ve M.Ö. 19. yüzyılın başında M.Ö. 21. Yüzyıldan 17. yüzyılın sonlarına doğru, güney Mezopotamya’nın büyük bölümünü işgal eden Suriye’den güçlü bir Semitik konuşan halk olan Amoritler tarafından işgal edildi. 1800 ve 1750 yıllarında ve M.Ö. 1700 yıllarında, 1933’e kadar keşfedilmemiş olan geniş bir çivi yazısı arşivi tarafından ortaya çıkana kadar Kral Hammurabi tarafından tahrip edildiği bilinmiyordu. Ancak bazı kaynaklar, Hammurabi’yi şehri savaşmadan ele geçirdiğini yazmaktadır.

     Şehrin, aynı zamanda şehrin himayesi altındaki Kuzey Mezopotamya ve Suriye’nin antik bir fırtına tanrısı Mer (Mera) tarafından seçildiğine inanılmaktadır.Mari için burası onun eviydi ve Mari üç önemli tanrısından biriydi. Başka bir tanrı olan Addu / Adad, Fırtına tanrısı, sürekli zaferler kazanan ve Mari krallarının tüm başarılarından sorumlu cesur ve korkunç savaşçı tanrı olarak tasvir edildi. Mari’da ibadet edenler, onu ve yıkıcı karakterini vurgularken, Sümer inançlarında, daha huzurlu bir karaktere sahip Iškur (Ishkur) idi.

     Ituskur’un / Adad’ın babasının gökyüzü tanrısı Anu olduğu söylenirdi, ancak Sümer edebiyatında Iškur  Enlil’in oğludur. IŞKUR / ADAD da kehanet ve adaletle ilişkilendirildi. Üçüncü tanrı olan Dagan (M.Ö. 3000’nin sonlarında ibadet edildi), Orta Fırat bölgesi boyunca tapılan şehrin en önemli tanrı olarak bilinmektedir. Mari’nin (Ilu-Mer, Adad ve Dagan) en önemli üç tanrısına yönelik önemli mitolojik referanslar bulunmasa da rollerinin yalnızca Mari’de değil, aynı zamanda tüm Mezopotamya’da büyük önem taşıdığı öne sürülmüştür.

     Mari bölgesinin en etkileyici özelliği ise son kural yazıcı olan Zimri Lim hakkında bir çok kalıntıyı ve bilgiyi barındırmasıdır. Ayrıca bölgede yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan tabletler de yazılan kurallarda adalet ve eşitlik ögelerinin ön plana çıkması politikanın  o dönemde var olduğunu göstermiştir. Kazılarda ortaya çıkan odalar, Mari’yı yaklaşık on yıl yöneten Zimri-Lim’in ticari ve dini faaliyetleri, halka açık törenleri ve özel hayatları için kullanıldığını ortaya çıkardı, Hammurabi ile kapsamlı diplomatik ilişkileri sürdürdü ve hatta birliklerini Hammurabi’nin askeri kampanyalarına borç verdiğine dair bilgileri gün yüzüne çıkarmıştır.

     Zimri-Lim döneminde, Mari sakinleri ağırlıklı olarak Amorluları temsil etmekle beraber, aynı zamanda Akkadları da temsil ediyorlardı. Amorca, krallığın egemenliğini temsil ederken, Akad, yazı dilini temsil etmekteydi.

Hakkında kutsalsozluk

Şuna da bir bak

ÖLÜM ŞEHRİ DARGAVS

                Efsanelere ve mitlere konu olmuş, doğanın tam …

Bir cevap yazın

online alışveriş 

Web Tasarım  

Web Tabanlı Yazılım

Web Tabanlı Program

E-Ticaret sitesi fiyatları  

E-Ticaret sitesi  

sanal ofis  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

Sanal ofis  

Hazır ofis ankara  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Yasal adres ankara  

Sanal Ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Ankara sanal ofis  

Sanal ofis  

Sekreterlik hizmeti  

Sanal ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

sanal ofis sanal ofis

sanal ofis ankara  

sanal ofis  

hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

raf sistemleri  

sanal ofis   hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

sanal ofis sanal ofis