Cuma , Ekim 22 2021
Ana sayfa / Mitoloji / Mitoslar / Mısır mitosları / Mısır tanrıları / MA’AT – DOĞRULUK VE ADALET TANRIÇASI

MA’AT – DOĞRULUK VE ADALET TANRIÇASI

     Ma’at’ı daha iyi anlamak için onu tanrıça olarak değil de bir fikir olarak düşünmemiz gerekir. Antik Mısır da evren,  denge, ve kutsal düzeni temsil eden tüm kavramların merkezinde yer alıyordu. Ma’at adı genellikle “düz olan” veya “hakikat” olarak tercüme edilmekle birlikte “düzen”, “denge” ve “adalet” anlamına gelmektedir. Böylece Ma’at mükemmel düzen ve uyumu kişiselleştirdi. Ra, Nun (Kaos) sularından kalktığı zaman ortaya çıktı ve sık sık Ra’nın bir kızı olarak tanımlandı. Bazen Thoth’un karısı olarak düşünülmüştü çünkü o bir bilgelik tanrısıydı.

     Eski Mısırlılar, evrenin belli bir düzende ve rasyonel olduğuna inanmaktadırlar. Güneşin yükselişi, Nil’in taşması ve gökyüzündeki yıldızların öngörülen seyri onlara, her şeyin doğasında merkezi olan varlığın kalıcılığı olduğuna dair güvence verdi. Bununla birlikte, kaos güçleri daima mevcuttu ve Ma’at dengesini tehdit ediyordu. Her kişi Ma’at’ı korumak ve savunmakla yükümlüdür ve Firavun Ma’at’ın koruyucusu olarak algılanmıştır. Ma’at olmadan, Nun evreni geri isterdi ve kargaşa egemenlik kazanacaktı.

     Mısırlıların ayrıca ahlaka ve adalete dair güçlü bir fikrileri vardı. İyiliğin gelişmesi gerektiğini ve suçlunun cezalandırılacağını düşünüyorlardı. Zayıf ve yoksulları savunanlara övgüde bulundu ve özellikle aileye sadakat konusunda yüksek bir değer verdi. Bununla birlikte, hem mükemmel, hem de dengeli olmalarının mümkün olmadığını anladılar. Ma’at, belirli etik kuralları aştı (bunun yerine, farklı zamanlara ve farklı halklara göre değişiyordu) ve bunun yerine, olayların doğal düzenine odaklanıldı. Bununla birlikte, Kaa’nın etkisini artırdığı ve dünyayı tamamen olumsuz etkilediği belli eylemler Ma’at’a açıkça karşıydı. Mısırlılar ruhlarının öldükten sonra Ma’at’ın solonunda yargılanacağını düşünürlerdi. Çoğu zaman ritüelde hâkim olan tanrı Osiris’di ve törenlere birçok diğer tanrı katıldı, ancak ölçekler daima Ma’at’ı temsil ediyordu. Ma’at’ın belirlediği kurallar, doğrular geçerliydi.

     Ma’at’ın, yaratılışın başında sihirli kişileştirilmiş olan Heka’nın gücü aracılığıyla güneş tanrısı Ra (Atum) ‘dan doğduğu söylenir. Adı “düz olan” anlamına gelir; düzen, adalet ve ahengi ima eder. Ra’nın dünyayı yaratılış içine konuştuğu anda Ma’at doğdu. Uyum ve denge ruhu yaratımı arttırdı ve dünyaya amacına göre akılcı çalışmasına neden oldu.

     Ma’at ilkesi, hayatın işlevsel fonksiyonu ve heka’nın (sihir) onun için olanak sağlayan güç kaynağıydı. Bu nedenle Isis ya da Hathor gibi belirli bir kişiliğe ve hikayeye sahip bir tanrıçadan çok bir kavram olarak kabul edilir. Ma’at’ın ruhu, her yaratılışın ruhudur ve biri bu ruhla uyumluysa, iyi yaşayacak ve öbür dünyada sonsuz barış için umut etmek için iyi bir neden olacaktır; Biri Ma’at ilkelerine uygun olarak yaşamayı reddetmiş olsaydı, biri kişinin kendi haline getireceği sonuçlardan acı çekecekti.

      Mısırlılara göre, ruh dokuz ayrı bölümden oluşuyordu: Khat fiziksel beden; Ka birinin ego formudur; Ba dünya ve cennetler arasında hızlanabilecek insan başlı bir kuşu; Shuyet kişinin gölgesini; Akh Ölümsüz, dönüştürülmüş benlik; Ahh’ın Sahu ve Sechem yönleri; Ab iyinin ve kötülüğün kaynağı olan kalptir; Ren, kişinin gizli adıydı. Bu dokuz unsurun hepsi kişinin dünyevi varlığının parçasıydı. Bir kişi öldüğünde Akh (Sahu ve Sechem ile birlikte) Hakikat Salonunda Tanrı Osiris’in önünde ve Kırk İki Yargıcın huzurunda kaleye (Ab) ağırlık vererek Ma’ya karşı altın bir ölçekle tartıldı. Eğer günahlarınız gerçeğin beyaz tüyünden daha hafif değilse Osiris’in cennet bahçesine girişinize izin verilmez.

Hakkında kutsalsozluk

Şuna da bir bak

OSİRİS

          Geb ve Nut tanrılarının 4 tane çacuğu olduğu bilinir. Set, …

Bir cevap yazın

online alışveriş 

Web Tasarım  

Web Tabanlı Yazılım

Web Tabanlı Program

E-Ticaret sitesi fiyatları  

E-Ticaret sitesi  

sanal ofis  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

Sanal ofis  

Hazır ofis ankara  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Yasal adres ankara  

Sanal Ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Ankara sanal ofis  

Sanal ofis  

Sekreterlik hizmeti  

Sanal ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

sanal ofis sanal ofis

sanal ofis ankara  

sanal ofis  

hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

raf sistemleri  

sanal ofis   hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

sanal ofis sanal ofis