Çarşamba , Mayıs 19 2021
Ana sayfa / Mitoloji / MISIR’IN GÜNEŞ TANRISI RA

MISIR’IN GÜNEŞ TANRISI RA

      Başında bir disk olan şahin kafalı insan figüründe betimlenen Ra eski tanrı Atum’la eş değer tutularak 4. Nesilde devlet tanrısı olmuştur. Firavunlar yüce Ra’nın soyundan geldiklerini ilan etmiş ve ona karşı sadakatlarını ölümünden sonra da, onun için yaptıkları tapınaklar ile göstermişlerdir.

     Ra kendi firavunluk döneminden sonra Osiris’i firavun ilan etmiş ama Set onu öldürerek yeni firavun olarak kendini ilan etmiştir. Babasının intikamını Set’i öldürerek alan Horus bu iktidar oyununda son firavun olmuştur. Ra’nın gücü daha sonraları Horus’uda içine almış ve Ra-Horakhty veya Ra-Horus olarak anılmışlardır.

     Ra ile ilgili en önemli bilgilerden biri Ra’nın çoktanrıcılıkla olan savaşıdır. Ra’nın gücü yüzyıllar içerisinde o kadar çeşitlenmiştir ki; Amun ile birleşip yaratıcı gücü temsil eden Amun-Ra, Atum’un tüm gücüne rağmen Güneş battıktan sonra Ra’nın şekli olarak kabul edilmesi, Güneşi gökyüzünde hareket ettiren Khepri bile zamanla Ra’nın bir parçası olmuştu.

     Akhenaten zamanında tek tanrılı inanışa geçildiğinde bile Ra gücünü kaybetmemişti.

     Ra’nın çeşitli Tanrıçalarla ilişkileri olmuştu ancak çocukları bu ilişkilerden doğan varlıklar değil Ra’nın yaratma gücü ile gelmiş çocuklar olarak biliniyor. En çok bilinen çocukları Bastet, Ma’at, Hathor ve Sekhmet dir.

     Mısırlılar Ra şerefine yaptırdıkları piramitlerde farklı bir yapı benimsediler. Bu tapınaklar güneş ışığını alacak şekilde yapılmıştı ve Ra güneş ışığının kendisi olarak temsil edildiği için herhangi bir tanrı heykeli yoktu. Dikilitaşlar ve sunaklar ile tapınaklar görkemli bir hale getiriliyordu. İlk ve en önemli tapınağın Benu-Phoenix Olarak bilinen Helipolis’te kurulduğu sanılmaktadır. Ve bu tapınağın Ra’nın yaratmaya başladığı nokta olarak düşünülüyordu.

     Piramit metinlerine göre, Ra Nun sularından benben taşı olarak çıktı. Daha sonra Shu(hava) ve Tefnut(nem) yayıldı. Tefnut sırayla Geb(toprak) ve Nut(gökyüzü)’u doğurdu. Ra Geb ve NUt’u aralarına Shu’yu koyarak ayırmaya çalıştı. Ve Nut’un takvimin herhangi bir zamanında doğum yapamayacağına karar kıldı. Bununla birlikte Thoth Aydan ekstra 5 gün kazandı ve Nut bu sayede Osiris, Set, Isis, Nephthys ve Horus’u doğurabildi.

     Bir efsaneye göre Ra yaşlanıp yorulana kadar Dünya’da hükümdarlığını sürdü ve firavun olarak kararlar verdi. Ama halk ona saygısını kaybetti ve artık yasalarına uymuyorlardı. Ra onların cezalandırılmasına karar verdi Ve kızı  ‘Göz’ ü yolladı ama Göz herkesi öldürmeye karar verince onu sarhoş ederek bu tehlikeyi önledi. O günden sonra Ra dünyayı Horus’a bırakmaya karar verdi. Ve Nut’un arkasında gökyüzünü seyahat etti.

     1988 yılında piskopos A.Bappiste mısırlıların Ra ile iletişime geçmek için yaptıkları gizli ayinlerin belgelerini bulmuş, papa2.Paulustan izin alarak Mısır’a bir ekiple beraber keşif gezisine çıkmıştır. Tapınakta araştırma yapmak için Mısır hükümetinden özel izinler alınmış ve Kahire üniversitesinden uzmanlar eşliğinde tapınaktaki zorlu ve uzun bir süreç sonrasında ki gizli ayin odasını keşfettiler. Odada bulunan hiyerogliflerde Ra’nın yolculuğu hakkında şu ifadeler yer alıyordu;

     ‘Ra, her gece Duat’a geçmek için; bir saltanat kayığı ile yolculuğa çıkar Sabahları, Atet; öğleden sonraları da, Sektet ona eşlik eder. Maat, kaos antitezi; kayığın gideceği yolu belirler. Ay’ın sembolü Thoth eşlik eder; Horus’un yanında geceleri beklerdi.’

     Mısırlılar için güneş ışığı bereketi, büyümeyi ve sıcaklığı temsil etti. Güneşin herkesin hükümdarı olması tesadüf değildir. Efsanelerde güneş ya vücudun ya da Ra’nın gözü olarak tasvir edilir.

Hakkında kutsalsozluk

Şuna da bir bak

İSİS – DOĞUM VE BEREKET TANRIÇASI

     İsis yaratılışın kadın şeklidir. İsminin tam karşılığı Taht’ın Kraliçesi manasına gelir. Bu da …

Bir cevap yazın

online alışveriş 

Web Tasarım  

Web Tabanlı Yazılım

Web Tabanlı Program

E-Ticaret sitesi fiyatları  

E-Ticaret sitesi  

sanal ofis  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

Sanal ofis  

Hazır ofis ankara  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Yasal adres ankara  

Sanal Ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Ankara sanal ofis  

Sanal ofis  

Sekreterlik hizmeti  

Sanal ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

sanal ofis sanal ofis

sanal ofis ankara  

sanal ofis  

hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

raf sistemleri  

sanal ofis   hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

sanal ofis sanal ofis