Cuma , Ekim 22 2021
Ana sayfa / Etiket arşivleri

Etiket arşivleri

YUNAN MİTOLOJİSİNDE İNSANIN YARADILIŞI

           Antik zamanlarda farklı insan ırklarının yaratılmasıyla ilgili birçok mit ve efsane vardır. Yunan mitolojisinde, tanrılar tarafından yaratılan her insan ırkının bir önceki üründen nasıl daha az gelişmiş olduğu dikkatimizi çekmektedir. Bunun sadece bir yaratılış öyküsünden başka bir şey olmadığını düşünmekle beraber, Bu efsanenin dünyamızı nasıl …

Devamı

ANTİK MİTOLOJİDE EJDERHALAR VE EJDER KRALLARI

     Dünyadaki hemen hemen her antik kültürde ejderha ile ilgili farklı hikayeler ile karşılaşırız. Ejderhalar, atalarımızın inançlarında, iyi ve kötünün tasvirinde önemli bir rol oynadı ve bu canlılar çeşitli şekillerde ve farklı özellikleri ile tasvir edildi. Ejderhalar Doğu ve Batı ejderhaları olmak üzere iki gruba ayırabiliriz ve iyi ve …

Devamı

Orpheus’un Yeraltı Dünyasına İnişi

     Orpheus efsanesi ölüleri yaşayan dünyaya getirme girişimidir. Ölüm ve kaçınılmaz gelişi her zaman  insanlar üzerinde korkuya yol açtı, ancak çağlar boyunca insanlar bu olumsuz hissi başarıyla azaltmayı başardılar. Orpheus, Thracian nehri tanrısı Oiagros ve Muse Calliope’un oğluydu. Olympus Dağı’ndan çok uzak olmayan bir mağarada dünyaya geldi. Eski Yunan …

Devamı

A

Abas. (1) İlyada’da adı geçen Abant’lar boyuna adını veren kahraman. Poseidon ile su perisi Arethusa’nun oğlu. (2) Aigyptos oğulları amcaları Danaos’un kızlarıyla zorla evlenince, gerdeğe girdikleri gece kanları tarafından öldürülürler. Yalnız Hypermestra kocası Lynkeus’u esirger, ikisinin birleşmesinden Abas adlı bir erkek çocuk doğar (Tab. 10). Abas Argos’ta kral olur, evlenerek …

Devamı

B

Babys. Tanrı Apollon’la flüt yarışmasına girişen satyr Marsyas’ın kardeşi. Babys de kaval çalarmış, ama onun kavalı tek borulu ilkel bir kaval olduğundan Apollon Babys’e önem vermemiş, böylece Babys Marsyas’ın uğradığı cezaya uğramamış (Marsyas). Bacchus. Dionysos’un Latince adı. Bkz. Dionysos. Bakkha’lar. Tanrı Dionysos-Bakkhos’un dinsel törenlerini kutlayan kadınlar alayı. Tıpkı tanrının kendisi …

Devamı

C

Cacus. Vulcanus’un oğlu, ağzı ateş saçan üç başlı dev. Aventinus tepesinin bir mağarasında oturup komşu bölgeleri yağma ediyormuş. Herakles Geyoneus’u öldürüp sığırlarına el koyduktan sonra İtalya’ya gelince, Tiber nehrinin kıyısında uzanmış, kestiriyormuş. Yiğit uyurken, Cacus gelmiş, birkaç hayvanını aşırmış, iz bırakmamak için de sığırları kuyruklarından çekerek geri geri götürmüş. Herakles …

Devamı

D

Daidalos. Kekrops, yani Attika’nın kral soyundan gelme olduğu söyleyen Atina’lı sanatçı. “Ustaca işlenmiş ya da işleyen” anlamına gelen adı, eli her sanata yatkın olduğu için kendisine verilmiş. Gerçekten de Daidalos hem mimar, hem heykeltıraş, hem de her türlü mekanik araçlar yapan ve Platon’un Menon adlı diyaloğunda sözü geçen canlı heykelleri …

Devamı

E

Eetion. Mysia’da Thebe şehrinin kralı, Andromakhe’nin babası. Akhilleus onu çok saydığı için, öldürdüğü halde silahlarını almamış, törenle gömmüştür. Nympha’lar mezarı üstüne bir karaağaç fidanı dikmişler (Andromakhe). Egeria. Romalı su perisi. Egeria dindar kral Numa Pompilius’un karısı ya da dostu olarak gösterilir. Geceleri onu ziyaret eder, din ve devlet yönetimi konusunda …

Devamı

F

Fama. Roma mitolojisinde ünü, halk sesini ve dedikoduyu simgeleyen tanrıça. Fama, Vergilius’un “Aeneis” destanında yarattığı bir simgesel varlıktır. Dido’nun Aeneas’a olan gizli aşkını açığa vurur (Aen. IV, 173-188). Fames. Açlığı simgeleyen Fames Hesiodos’un Eris’ten doğma olarak gösterdiği Limos’un Latince karşılığıdır. Vergilius bu simgesel varlığı Ölüler Ülkesi’nde Yoksullukla yan yana gösterir. …

Devamı

G

Gaia. Homeros’ta hiç adı geçmeyen Gaia, Hesiodos’un Theogonia’sında dünyayı, yeri, evrensel bir öge olarak toprağı simgeler. Bir tanrıdan çok kozmik bir varlıktır Gaia, bütün öğelerin kaynağında bulunan ana ilkedir. Hesiodos bu yolda doğada ana ilkenin ne olduğunu tanımlamaya çalışan İonya düşünürleri gibi davranır. “Bütün ölümsüzlerin sürekli, sağlam tabanı” saydığı Gaia, …

Devamı

online alışveriş 

Web Tasarım  

Web Tabanlı Yazılım

Web Tabanlı Program

E-Ticaret sitesi fiyatları  

E-Ticaret sitesi  

sanal ofis  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

Sanal ofis  

Hazır ofis ankara  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Kiralık ofis  

Sanal ofis  

Yasal adres ankara  

Sanal Ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Ankara sanal ofis  

Sanal ofis  

Sekreterlik hizmeti  

Sanal ofis  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

Sanal ofis  

Sanal ofis Ankara  

sanal ofis sanal ofis

sanal ofis ankara  

sanal ofis  

hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

raf sistemleri  

sanal ofis   hazır ofis kiralama  

sanal ofis kiralama  

sanal ofis ankara  

sanal ofis ankara  

sanal ofis sanal ofis